Preview Mode Links will not work in preview mode

Med håret i podcasten


Jun 20, 2018

Ann og Christian er 3. generations virksomhedsejere i den familieejede virksomhed, Rose Holm, som laver metalgevind til vindmøller. De overtog en virksomhed, der ikke tjente penge på driften. Hør deres historie om, hvordan de med ny teknologi arbejder på at løfte en gammel virksomhed ind i en ny tidsalder, så de atter tjener penge og forbliver konkurrencedygtige.